Home » Вибіркова складова освітнього процесу

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Вибіркова складова освітнього процесу

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів фахової передвищої освіти

Наказ №375 від 27.09.2022 року про затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний рік

Графік проведення презентацій вибіркових навчальних дисциплін ЦМК на 2023-2024 н.р.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти 2022 р.

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Облік і оподаткування”

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Автомобільний транспорт

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Галузеве машинобудування

Дисципліни за вибором здобувача освіти ОПП “Агроінженерія”