Home » Державна екзаменаційна комісія

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Державна екзаменаційна комісія

Положення про екзаменаційну комісію

2021/2022 н.р.

Графік засідань ДЕК (захисту дипломних проєктів, державних екзаменів) на 2021/2022 н.р.

Подання до затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікованих) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ОКР молодший спеціаліст у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” на 2022 рік

2020/2021 н.р.

Наказ №261 про підсумки роботи Державних кваліфікаційних комісій з присвоєння ОКР “молодший спеціаліст”

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”