Home » Державні екзамени

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Державні екзамени

Положенння про порядок створенння та органіфзацію роботи ДЕК

Типові помилки при написанні та оформленні дипломної роботи

Державна підсумкова атестація

2022/2023 н.р.

Державна кваліфікаційна атестація у здобувачів освіти за професією “Кухар, кондитер”, група 46

Загальний графік дипломного проєктування та захисту дипломних проєктів в групі 45-АТ-Ф

Загальний графік дипломного проєктування та захисту дипломних проєктів в групі 42-ТД-І

Загальний графік дипломного проєктування та захисту дипломних проєктів в групі 44-ГМ-Ф

Наказ № 487 від 19.12.2022 року “Про створення Державних кваліфікаційних комісій на 2022-2023 н.р.”

Захист курсових проєктів з дисципліни “Експлуатація машин і обладнання”, здобувачами освіти четвертого курсу, спеціальності 208 Агроінженерія (керівник – Ярослав Оласюк)

2021/2022 н.р.

Загальний графік дипломного проєктування та захисту дипломних проєктів в групі 42-ТБ, 43-ТМ, 44-ТЕХ, 45-М

Графік засідань ДЕК (захисту дипломних проєктів, державних екзаменів) на 2021/2022 н.р.

Подання до затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікованих) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ОКР молодший спеціаліст у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” на 2022 рік

2020/2021 н.р.

Графік проведення ДЕК (захисту дипломних проектів, державних екзаменів) в групах підготовки МС 2020-2021 н.р. з 22.06.2021 по 25.06.2021 року

2019/2020 н.р.

Комплексний державний екзамен за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, 26.06.2020

Захист курсових проєктів в умовах карантину студентами 43-ТМ групи, спеціальності “Агроінженерія”, 2020

Захист дипломних проєктів студентами спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, групи 42-ТБ через платформу Zoom, 2020

Захист дипломних проєктів в умовах карантину студентами групи 45-М за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, 2020

Другий день захисту дипломних проєктів студентами спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, група 42-ТБ, 2020

Захист дипломних проєктів студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, 2020

Захист дипломних проєктів студентами спеціальності 208 “Агроінженерія”, 2020

Протокол від 03.04 2020 року засідання кваліфікаційної атестаційної комісії на присвоєння кваліфікації кухаря третього розряду

Презентація і захист пробних кваліфікаційних робіт у групі 46 за професією “КОНДИТЕР” дистанційно в умовах карантину, 28.04.2020

Кваліфікаційна робота з професії “Кондитер”: торт “Вітальний”, 28.04.2020

Державна кваліфікаційна атестація за професією “Кухар, кондитер” дистанційно в умовах карантину, 30.04.2020

14.05.2020р. Захист курсових проектів з “Архітектурного, кольорового, просторового дизайну” у групі 32-ТД зі спеціальності 192 Будівельного та цивільна інженерія (ОПП “Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”)

2018/2019 н.р.

Робоча програма комплексного державного екзамену спеціальності 071 Облік і оподаткування 2019 рік

2017/2018 н.р.

Наказ про організацію та проведення державних підсумкових атестацій в 2017/2018 навчальному році

Графік проведенння директорських контрольних робіт в 2017 навчальному році (молодший спеціаліст)

Графік проведенння директорських контрольних робіт в 2017 навчальному році (робітничий профіль)

Комплексні контрольні роботи із професійно-теоретичної підготовки для проведення поетапної атестації з професії муляр ІІ розряд

Комплексні контрольні роботи із професійно-теоретичної підготовки для проведення поетапної атестації з професії штукатур ІІ розряд

2013/2014 н.р.

Фото захистів