Home » Дисципліни, що забезпечують загальні та професійно-практичні компетентності

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Дисципліни, що забезпечують загальні та професійно-практичні компетентності

Дисципліни, що формують загальні компетентності:

ОК 1 Історія України

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 3 Основи філософських знань

ОК 4 Соціологія

ОК 5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 6 Фізичне виховання

ОК 7 Основи права

ОК 8 Культурологія

ОК 9 Основи вищої математики

ОК 10 Інформатика та основи комп‘ютерного моделювання

Дисципліни, що формують професійні компетентності:

ОК 11 Метрологія та стандартизація

ОК 12 Креслення та основи нарисної геометрії

ОК 13 Матеріалознавство

ОК 14 Конструкції будівель і споруд

ОК 15 Інженерна геодезія

ОК 16 Основи дизайну

ОК 17 Моделювання та макетування

ОК 18 Технологія і організація опоряджувальних робіт та просторового дизайну

ОК 19 Основи технології і організації будівельного виробництва

ОК 20 Нормування праці і кошторис

ОК 21 Економіка будівництва

ОК 22 Основи охорони праці

ОК 23 Експлуатація, реконструкція та модернізація будівель

ОК 24 Будівельні машини та обладнання

ОК 25 Вступ до спеціальності

ОК 26 Основи економічної теорії

ОК 27 Основи геології

ОК 28 Інженерні мережі

ОК 29 Архітектурні деталі та обладнання інтер‘єрів

ОК 30 Основи екології

ОК 31 Будівельна хімія

ОК 32 Архітектурний кольоровий і просторовий дизайн

ОК 33 Основи теоретичної механіки та опору матеріалів

ОК 34 Безпека життєдіяльності

ОК 35 Кольороведення

ОК 36 – ОК 38 Практика

ОК 39 Дипломне проєктування