Home » Дисципліни, що забезпечують загальні та професійно-практичні компетентності

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Дисципліни, що забезпечують загальні та професійно-практичні компетентності

Дисципліни, що формують загальні компетентності:

ОК 1 Економічна теорія

ОК 2 Основи правознавства

ОК 3 Історія України

ОК 4 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 5 Основи філософських знань

ОК 6 Соціологія

ОК 7 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 8 Фізичне виховання

ОК 9 Теоретична механіка

ОК 10 Опір матеріалів

ОК 11 Вища математика

ОК 12 Основи комп‘ютерних технологій

Дисципліни, що формують професійні компетентності:

ОК 13 Метрологія та стандартизація

ОК 14 Інженерне креслення (Будівельне креслення)

ОК 15 Будівельні конструкції

ОК 16 Будівельна механіка

ОК 17 Будівельне матеріалознавство

ОК 18 Основи розрахунку будівельних конструкцій

ОК 19 Охорона праці

ОК 20 Санітарно-технічне обладнання будівель

ОК 21 Інженерна геодезія

ОК 22 Економіка будівництва

ОК 23 Будівельна техніка

ОК 24 Основи систем автоматизованого проєктування

ОК 25 Технологія та організація будівельного виробництва

ОК 26 Психологія

ОК 27 Культурологія

ОК 28 Політологія

ОК 29 Експлуатація будівель

ОК 30 Інженерна геологія

ОК 31 Основи екології

ОК 32 Безпека життєдіяльності

ОК 33 Ціноутворення в будівництві

ОК 34 Електротехніка в будівництві

ОК 35 Вступ до спеціальності

ОК 36 – ОК 39 Практика

ОК 40 Дипломне проєктування