Home » Додатки

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Додатки

img592

img593

img594

img595

Додаток 5

Додаток 6

 Додаток 7

до Правил прийому до Любешівського технічного

 коледжу Луцького НТУ в 2016 році

ТАБЛИЦЯ 
відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

1 106,0 4 124,0 8 162,0
1,1 106,6 4,1 125,0 8,1 163,0
1,2 107,2 4,2 125,9 8,2 163,9
1,3 107,8 4,3 126,9 8,3 164,9
1,4 108,4 4,4 127,8 8,4 165,8
1,5 109,0 4,5 128,8 8,5 166,8
1,6 109,6 4,6 129,7 8,6 167,7
1,7 110,2 4,7 130,7 8,7 168,7
1,8 110,8 4,8 131,6 8,8 169,6
1,9 111,4 4,9 132,6 8,9 170,5
2 112,0 5 133,5 9 171,5
2,1 112,6 5,1 134,5 9,1 172,4
2,2 113,2 5,2 135,4 9,2 173,4
2,3 113,8 5,3 136,4 9,3 174,3
2,4 114,4 5,4 137,3 9,4 175,3
2,5 115,0 5,5 138,3 9,5 176,2
2,6 115,6 5,6 139,2 9,6 177,2
2,7 116,2 5,7 140,2 9,7 178,1
2,8 116,8 5,8 141,1 9,8 179,1
2,9 117,4 5,9 142,1 9,9 180,0
3 118,0 6 143,0 10 181,0
3,1 118,6 6,1 144,0 10,1 181,9
3,2 119,2 6,2 144,9 10,2 182,9
3,3 119,8 6,3 145,9 10,3 183,8
3,4 120,4 6,4 146,8 10,4 184,8
3,5 121,0 6,5 147,8 10,5 185,7
3,6 121,6 6,6 148,7 10,6 186,7
3,7 122,2 6,7 149,7 10,7 187,6
3,8 122,8 6,8 150,6 10,8 188,6
3,9 123,4 6,9 151,6 10,9 189,5
7 152,5 11 190,5
7,1 153,5 11,1 191,4
7,2 154,4 11,2 192,4
7,3 155,4 11,3 193,3
7,4 156,3 11,4 194,3
7,5 157,3 11,5 195,2
7,6 158,2 11,6 196,2
7,7 159,2 11,7 197,1
7,8 160,1 11,8 198,1
7,9 161,1 11,9 199,0
12 200,0

 

 Додаток 8

до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу

Луцького НТУ в 2016 році

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівський та студентський гуртожиток

Любешівського технічного коледжу

Луцького національного технічного університету

 Загальні положення

 1. Це положення визначає порядок функціонування учнівського та студентського гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету (далі – коледж) визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, Правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).
 2. Учнівський та студентський гуртожиток коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх учнів, студентів, (далі – Учні, Студенти). Учні, Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання, забезпечуються місцем для проживання в гуртожитку в першу чергу.
 3. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом коледжу для створення відокремленого готелю за погодженням з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією Учнів, Студентів (далі — Органи самоврядування).
 4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів.
 5. У гуртожиток поселяються іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань.
 6. Поселення Учнів, Студентів до учнівського та студентського гуртожитку здійснюється за рішенням керівника коледжу за погодженням з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів на підставі направлення відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода  на проживання.
 7. Учнівські та студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву коледжу.
 8. Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в учнівський та студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням керівника коледжу і за погодженням з Органами самоврядування.
 9. Проживання в учнівських та студентських гуртожитку сторонніх осіб, розміщення підрозділів коледжу, а також інших організацій можливе лише за рішенням керівника коледжу і за погодженням з Органами самоврядування.
 10. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений законодавством.
 11. Учні та студенти гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
 12. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються керівником коледжу за погодженням з Органами самоврядування.
 13. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником коледжу.

 Надання житлового місця в гуртожитку

 1. Поселення Учнів, Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, а також їх права і обов’язки визначаються цим Положенням та здійснюються комендантом гуртожитку або працівником, який виконує його обов’язки за погодженням з Органами самоврядування.
 2. Абітурієнти поселяються до гуртожитку на період проведення вступних випробувань на підставі списків приймальної комісії, заяв вступників, а також наказу про поселення абітурієнтів із зазначенням періоду проживання відповідно до розкладу вступних випробувань.
 3. Розподіл місць проживання у гуртожитках між його мешканцями здійснюється комендантом гуртожитку коледжу за погодженням з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів.
 4. Списки Учнів, Студентів на проживання в гуртожитках готуються майстрами в/н та класними керівниками за погодженням з Органами самоврядування.
 5. Обов’язковому поселенню підлягають Учні, Студенти, які мають відповідні підстави (при наявності підтверджуючих документів) згідно з:

– Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

– Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

– Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

 1. У першочерговому порядку місце в гуртожитку надається Учням, Студентам, які потребують соціального захисту (при наявності підтверджуючих документів), а саме учням, студентам:

– з малозабезпечених сімей;

– з числа дітей-інвалідів та інвалідів І, ІІ та ІІІ групи;

– із неповних сімей.

 1. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку комендант укладає угоду на проживання в гуртожитку із Учнем, Студентом, терміном на один рік і видає йому направлення на проживання, який є єдиною підставою для поселення і проживання в гуртожитку. В направленні прізвище, ім’я по батькові учня, студенти, адреса гуртожитку і номер кімнати.
 2. Облік направлень Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються та організовуються комендантом. Бланки направлень, заяви Учнів, Студентів та інші документи зберігаються у коменданта гуртожитку.
 3. Поселення всіх категорій Учнів, Студентів в студентський гуртожиток здійснюється на підставі заяви та направлення, в період з 25 серпня по 20 вересня календарного року. Поселення Учнів, Студентів в інший час можливе у виключених випадках, при наявності вільних кімнат, за погодженням голови студентської ради та первинної профспілкової організації студентів.
 4. Учень, Студент при поселенні до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт (свідоцтво про народження) і здати коменданту гуртожитку направлення на право проживання в гуртожитку та відповідну медичну довідку з шкіро-венерологічного диспансеру. Студенти при подачі вищевказаних документів також зобов’язані подати квитанцію про оплату за проживання (не менше ніж за один семестр).
 5. Учню, Студенту, який поселяється до гуртожитку, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Учень, Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

 1. У разі непередбачених обставин (аварія комунальних мереж тощо) Учні, Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання за погодженням з Органами самоврядування.

Користування гуртожитком. Умови проживання

 1. Вхід до гуртожитку для Учнів та Студентів цього гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до 22:00 вільно, а з 22:00 до 06:00 – із записом причин запізнення у спеціальному журналі. Відсутність у гуртожитку учнів та студентів у нічний час можлива тільки за попередньою згодою – дозволом коменданта гуртожитку та вихователя.
 2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2000. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Учень, Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на Учнів, Студентів, які їх запросили.

 1. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами учнівського, студентського самоврядування і погоджується з керівництвом коледжу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2130 год.
 2. Усі Учні, Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
 3. Учень, Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи учнівського, студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи учнівського, студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку, житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про учнівський та студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до коледжу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 1. Учні, Студенти, які зробили власними силами або за свої кошти, відремонтували кімнату мають право проживати ввесь період навчання.
 2. Учень, Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію та воду;
 • у разі заміни замка у дверях здати коменданту відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи учнівського, студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати нанесені ним матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • попереджувати коменданта, вихователя при залишення гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні і кімнату, в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
 1. Учню, Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем комендантом гуртожитку;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами в житлових кімнатах;
 • залишати сторонніх осіб після 2000 без письмового дозволу

коменданта гуртожитку;

 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • порушувати тишу з 2200 до 0700;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин.

За порушення Правил на Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • виселення з гуртожитку;
 • відрахування з навчального закладу.
 1.  Заохочення або стягнення Учням, Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом коледжу за погодженням з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів.
 2.  Порядок проживання Учнів, Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається керівником коледжу з Органами самоврядування.

Виселення із учнівського та студентського гуртожитку

 1.  Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають гуртожиток протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань.
 2. Підставами виселення з гуртожитку є:
 • за власним бажанням;
 • відрахування Учня, Студента із Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ;
 • одноразове грубе порушення мешканцем Правил внутрішнього розпорядку та Правил внутрішнього розпорядку коледжу, Положення про студентський гуртожиток Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ та умов угоди;
 • несплата за проживання протягом 2-х місяців;
 • скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину;
 • незгода Учня, Студента зі зміною вартості за проживання;
 • якщо Учень, Студент фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці;
 • за появу Учня, Студента в гуртожитку в нетверезому стані та стані наркотичного та токсикологічного сп’яніння.
 1. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні),  Учні, Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Учень, Студент не може залишити гуртожиток у визначений термін, рішенням керівництва коледжу за погодженням з Органами самоврядування цей термін може бути продовжений.

 1. Виселення Учня, Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Учнем, Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

 1. Розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
 2. Розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією Учнів, Студентів; вони мають бути доведені до відома студентів.
 3. Оплата Студентами за житло та надані послуги  здійснюється 2 рази на рік  посеместрово: до 10.09. і 10.02. поточного року. В інших випадках оплата здійснюється в день поселення.
 4. Учні, які навчаються за ОКР «Кваліфікований робітник» проживають в гуртожитку безкоштовно.
 5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.
 6. Студенти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування поселяються в гуртожиток коледжу безкоштовно.

Обов’язки керівництва коледжу та адміністрації гуртожитку

 1. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Учнів, Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
 2. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку зобов’язані:
 • забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • забезпечувати Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Учнів,Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • надавати Учням, Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • сприяти органам учнівського, студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Учнів, Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • інформувати Учнів, Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
 1.   Керівництво коледжу спільно з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів розглядають конфліктні ситуації.
 2.  Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна Учнів, Студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
 3.  Керівництво коледжу спільно з органами учнівського, студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів, студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт у гуртожитку та на прилеглій території коледжу.
 4. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
 5. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Учнів, Студентів на час ремонту керівництвом коледжу надається житлова площа в тому самому або іншому приміщені. Після закінчення капітального ремонту Учням, Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.