Home » Ліцензування та акредитація

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Ліцензування та акредитація

Розпорядження Голови Волинської обласної адміністрації “Про видачу безстрокової ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти з ліцензійним обсягом 250 осіб за місцем провадження освітньої діяльності” № 33 від 29 січня 2021 року

Свідоцтво про атестацію, термін дії з 30.09.2013 р. по 30.09.2023 р.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності (вид. 02.10.2014р.)

Сертифікат про акредитацію (Будівництво та експлуатація будівель і споруд: терміном дії з 03.06.2014 по 01.07.2019; Бухгалтерський облік: терміном дії з 27.09.2013 по 01.07.2018; Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва: терміном дії з 03.06.2014 по 01.07.2019)

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Луцького НТУ

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» 13.06.2012  № 689

УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (2016)

Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва (2016)

Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” (071  “Облік і оподаткування”) (2018)

Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.10010201 “Експлуатація і ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” (2019)

Сертифікати про акредитацію (Бухгалтерський облік терміном дії по 01.07.2028; Автомобільний транспорт терміном дії по 01.07.2021; Облік і оподаткуваня терміном дії по 01.07.2018; Галузеве машинобудування терміном дії по 01.07.2021; Будівництво та цивільна інженерія терміном дії по 01.07.2020; Агроінженерія терміном дії по 01.07.2019)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 208 Агроінженерія, строк дії сертифіката по 01.07.2029 рік

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти ЛНТУ (для ВСП)