Home » Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Конституція України.

-Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання.

– Загальна Декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948

– Конвенція ООН про права дитини

– Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

– Декларація прав дитини

– Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

– Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 “Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

– Указ президента України від 21.10.20 №459/2020 “Про відзначення 30-ї річниці незалежності України”.

– Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 “Про День Гідності та Свободи”.

– Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 “Про День Соборності України”. 

– Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 “Про День захисника України”.

– Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”.

– Закон України «Про освіту»

– Закон України про «Вищу освіту».

– Закон України про  “Фахову передвищу освіту” від № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 ;

– Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25) ;

– Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.;

– Закон України «Про попередження насильства в сімї» № 2789-ІІІ від 15.11.2001 р.;

– Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

– Закон України «Про організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39);

– Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»

 Постанова Кабінету  Міністрів від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, повязаної із захистом прав дитини».

– Постанова Кабінету  Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

– Постанова Кабінету  Міністрів України № 823 від 25.08.94 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

 – Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ. «Про затвердження Положення про сімю»;

– Постанова Кабінету  міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 м. Київ «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»;

 – Постанова Кабінету  Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;

– Постанова Кабінету  Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

– Правила опіки та піклування.

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.08.2014  № 564/836/945/577 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”.

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2016  № 405 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”.

– Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 “Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту”.

– Наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256 “Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів”

 Наказ Державної соціальної служби для сімї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії субєктів соціальної роботи із сімями, які опинилися у складних життєвих обставинах»                        № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

– Наказ  Міністерства України у справах  з сімї, молоді та спорту  18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»;

 – Наказ Міністерства освіти  і науки України « Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і  дітей, які залишилися без піклування батьків»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 163-р “Про затвердження плану заходів на 2021—2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року”

– Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 “Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи”.

– Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

– Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 “Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення”.