Home » Нормативна документація

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Нормативна документація

2021 рік

Положення № 610 від 12.01.21 р. про методичну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення № 624  від 03.03.21 р. про організацію освітнього процесу у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення № 626 від 03.03.21 р. про організацію навчально – виробничого процесу у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення про відділення ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про циклову методичну комісію ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про методичну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про педагогічну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

2020 рік

Положення про ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020 р.

Положення про навчально-виробничі майстерні у коледжі 2020

Положення про адміністративну раду в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про Центр кар’єри в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про психологічну службу в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій майстерень 2020

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021 н.р. з врахуванням протиепідемічних заходів в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 28.08.2020р.

Положення про проведення практики студентів коледжу 2020

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт 13.10.2020

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання 2020

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП “Любешівський ТФК ЛУцького НТУ” 2020

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін 2020

Положення про екзаменаційну комісію 2020

Положення про апеляційну комісію 2020

Положення про академічну доброчесність у коледжі 2020

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у коледжі 2020

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про переведенняч, відрахування, вільне відвідування та поновлення студентів у коледжі 2020

Положення про дипломне проектування 2020

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 2020

Методичні вказівки щодо заповнення журналів навчальних занять у коледжі 2020

Методичні рекомендації до оформлення та проведення занять в змішаному навчанні в коледжі 2020

Положення про старостат коледжу 2020

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 2020

2019 рік

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ЛТК ЛНТУ 2019

2017 рік

Правила призначення і виплати стипендій студентам ЛТК ЛНТУ 2017

Зміни до правил призначення і виплати стипендій студентам ЛТК ЛНТУ 2017

2016 рік

Положення про дипломне проектування 2016

Положення про переведення студентів,які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного  замовлення у ЛТК ЛНТУ 2016

2015 рік

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у ЛТК ЛНТУ 2015

2014 рік

Положення про організацію навчального процесу в ЛТК ЛНТУ 2014 

Положення про студентсько-учнівське самоврядування ЛТК ЛНТУ 2014

2012 рік

Концепція розвитку коледжу на 2012-2017р.р.

2008 рік

Положення про Любешівський технічний коледж Луцького НТУ 2008 р.