Home » Склад циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Склад циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

IMG_0036

Циклова методична комісія викладачів математичного  та природничо-наукового циклу

№ з/п

ПІБ викладача Категорія

Дисципліни, які викладає

1. Чорноус Ніна Микитівна Вища (Голова ЦМК)
 • хімія
2. Бущук Віра Яківна Вища, старший викладач
 • Біологія,
 • географія,
 • екологія,
 • омз,
 • основи екології,
 • екологічна етика
3. Кулик Віктор Сергійович вища
 • Вища математика,
 • математика,
 • основи ВМ
 

4.

Люсік Вадим Олександрович ІІ-категорія
 • Фізика і астрономія,
 • основи будівельної фізики,
 • астрономія
5. Баховська Марія Василівна Вища, старший вчитель
 • Математика,
 • загальна електротехніка з основами автоматики, електротехніка і електрооб-ладнання, електротехніка і електроніка з поділом ЛПЗ,
 • електротехніка,
 •  алгебра
6. Степанькова Галина Іванівна Вища
 • математика
7. Хомич Ніна Луківна Вища, старший викладач
 • Фізика,
 • електротехніка,
 • фізика та астрономія,
 • основи енергоефективності
8. Кузьмич Тамара Петрівна Вища, старший викладач
 • Інформатика,
 • обчислювальна техніка,
 • комп’ютери і КТ,
 • інформатика
9. Хоружа Тетяна Іванівна спеціаліст
 • Основи комп’ютерної техніки,
 • комп’ютерна графіка,
 • обчислювальна техніка,
 • інформатика та КТ,
 • ОСАП,
 • Інформаційні технології
10. Остимчук Аліна Вікторівна ІІ-категорія
 • Біологія і екологія,
 • географія,
 • Біологія,
 • екологія,
 • основи МД

Основні завдання циклової методичної комісії викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін

Основним завданням циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових  дисциплін є вдосконалення методичної підготовки викладачів щодо проведення навчальної та виховної роботи; вивчення та пропаганда передового досвіду, навчально-виховна робота; активізація самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

Циклова комісія займається такими видами діяльності:

 • розробкою та впровадженням у життя заходів, спрямованих на підвищення рівня навчання та виховання студентів;
 • розробкою методик викладання навчальних предметів, об’єднаних у предметній методичній комісії, та проведенням теоретичних і практичних занять, контрольних, лабораторних та домашніх робіт;
 • розробкою та впровадженням у життя заходів щодо покращення практичної підготовки студентів;
 • вивченням, узагальненням та розповсюдженням досвіду роботи кращих викладачів, наданням допомоги викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • контролем та аналізом знань студентів;
 • обговоренням питань, що стосуються з організації самостійної роботи студентів;
 • розглядом та рецензуванням навчальних посібників, підручників, методичних посібників, програм тощо;
 • аналізом та схваленням екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових, перевідних та державних іспитів та завдань до письмових робіт;
 • розглядом та схваленням планів роботи ЦК, робочих навчальних програм викладачів
 • керівництвом науковою, творчою, експериментальною роботою, технічною творчістю студентів