Home » Склад циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Склад циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

IMG_0036

Циклова методична комісія викладачів математичного  та природничо-наукового циклу

№ з/п

ПІБ викладача Категорія

Дисципліни, які викладає

1. Остимчук Аліна Вікторівна  І-категорія (Голова ЦК)
 • Біологія і екологія,
 • географія,
 • Біологія,
 • екологія,
 • основи МД
2. Бущук Віра Яківна Вища, старший викладач
 • Біологія,
 • географія,
 • екологія,
 • омз,
 • основи екології,
 • екологічна етика
3. Кулик Віктор Сергійович Вища
 • Вища математика,
 • математика,
 • основи ВМ
4. Люсік Вадим Олександрович І-категорія
 • Фізика і астрономія,
 • основи будівельної фізики,
 • астрономія
5. Баховська Марія Василівна Вища, старший викладач
 • Математика,
 • загальна електротехніка з основами автоматики, електротехніка і електрообладнання, електротехніка і електроніка з поділом ЛПЗ,
 • електротехніка,
 •  алгебра
6. Степанькова Галина Іванівна Вища
 • математика
7. Хомич Ніна Луківна Вища, старший викладач
 • Фізика,
 • електротехніка,
 • фізика та астрономія,
 • основи енергоефективності
8. Кузьмич Тамара Петрівна Вища, старший викладач
 • Інформатика,
 • обчислювальна техніка,
 • комп’ютери і КТ,
 • інформатика
9. Хоружа Тетяна Іванівна ІІ-категорія
 • Основи комп’ютерної техніки,
 • комп’ютерна графіка,
 • обчислювальна техніка,
 • інформатика та КТ,
 • ОСАП,
 • Інформаційні технології
10.

11.

12.

Чорноус Ніна Микитівна

Михалик Лариса Василівна

Деміх Інна Леонідівна

Вища, старший викладач

ІІ-категорія

Спеціаліст

      Хімія

Інформаційні технології

Біологія

Основні завдання циклової методичної комісії викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін

Основним завданням циклової методичної комісії математичних та природничо-наукових  дисциплін є вдосконалення методичної підготовки викладачів щодо проведення навчальної та виховної роботи; вивчення та пропаганда передового досвіду, навчально-виховна робота; активізація самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

Циклова комісія займається такими видами діяльності:

 • розробкою та впровадженням у життя заходів, спрямованих на підвищення рівня навчання та виховання студентів;
 • розробкою методик викладання навчальних предметів, об’єднаних у предметній методичній комісії, та проведенням теоретичних і практичних занять, контрольних, лабораторних та домашніх робіт;
 • розробкою та впровадженням у життя заходів щодо покращення практичної підготовки студентів;
 • вивченням, узагальненням та розповсюдженням досвіду роботи кращих викладачів, наданням допомоги викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • контролем та аналізом знань студентів;
 • обговоренням питань, що стосуються з організації самостійної роботи студентів;
 • розглядом та рецензуванням навчальних посібників, підручників, методичних посібників, програм тощо;
 • аналізом та схваленням екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових, перевідних та державних іспитів та завдань до письмових робіт;
 • розглядом та схваленням планів роботи ЦК, робочих навчальних програм викладачів
 • керівництвом науковою, творчою, експериментальною роботою, технічною творчістю студентів