Home » Склад ЦК соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Склад ЦК соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

Кадрове забезпечення циклової комісії викладачів гуманітарних і соціальних дисциплін

 

Циклова методична комісія соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов налічує 14 викладачів, які забезпечують навчально-виховний процес з  філологічних, суспільних та іноземних дисциплін. Серед них:

1-Заслужений працівник освіти України, 3-відмінники  освіти України, 1-нагороджений знаком “А.С.Макаренко”,  4- старші викладачі, 8- викладачі вищої категорії,  4-спеціалісти І категорії, 1- спеціаліст ІІ категорії,  1- спеціалісти.

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов об’єднує викладачів української мови і літератури, історії України і всесвітньої історії, української мови за професійним спрямуванням, іноземної мови,  світової літератури, психології, філософії, соціології, культурології,  правознавства,  політології та ін..

Науково-методична проблема, над якою працює циклова комісія—«Розвиток комунікативних здібностей в процесі вивчення предметів гуманітарно-соціального циклу шляхом впровадження новітніх технологій».

Основною метою діяльності циклової комісії є виховання національної свідомості, патріотизму студентської та учнівської молоді в процесі викладання гуманітарних і соціальних дисциплін.

Педагоги циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

-виховують в учнів і студентів повагу до Конституції України, державних символів України та української мови як державної мови України;

-орієнтують учнів і студентів на високуактивність як на заняттях так і в позааудиторний час;

– спонукають до колективної та самостійної діяльності;

– забезпечують процес оволодіння учнями і студентами науково-теоретичними знаннями;

– втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;

– створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у навчальний процес

– активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, уроки-диспути, творчі зустрічі;

– інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;

– мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

Педагогічні працівники активно працюють над

– покращенням навчально-методичного комплексу (пишуть методичні рекомендації до вивчення дисциплін, створюють мультимедійні презентації, електронні посібники тощо);

  – удосконаленням своїх професійних якостей (відвідують заняття колег, беруть участь в методичних об’єднаннях, готують студентів до участі в конкурсах та олімпіадах, пишуть статті, виступають на конференціях)

 – зростанням педагогічної майстерності (проводять відкриті заняття та виховні години, беруть участь у конкурсах).

У цикловій комісії працюють кабінети:

української мови і літератури, історії, світової літератури, іноземної мови, суспільних дисциплін, українознавства.

Склад циклової методичної комісії:

Кравчик Любов Матвіївна, голова циклової комісії, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Коренчук Тамара Юхимівна, викладач історії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Пилипчук Раїса Іванівна, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком “А.С.Макаренко”.

Літвинчук Надія Петрівна,  викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Кудриницька Любов Іванівна, викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії.

Мацерук Світлана Сергіївна, викладач історії, спеціаліст вищої категорії.

Любежаніна Іванна Василівна, викладач англійської і німецької мови, спеціаліст вищої категорії.

Домальчук Сергій Васильович, викладач історії, спеціаліст вищої категорії.

Менделюк Тетяна Михайлівна, викладач української мови і літератури, спеціаліст I категорії.

Мельник Роман Миколайович, викладач політології, магістр, спеціаліст I категорії.

Смоляк Ганна Василівна, викладач англійської та німецької мови, спеціаліст I категорії.

Смокович Олеся Петрівна, викладач англійської та німецікої мови, спеціаліст IІ категорії.

Невірець Оксана Володимирівна, викладач англійської та німецікої мови, спеціаліст I категорії.

Хитра Ірина Олександрівна, викладач психології, спеціаліст.