Home » Склад ЦК гуманітарних та соціальних дисциплін

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Склад ЦК гуманітарних та соціальних дисциплін

Циклова методична комісія гуманітарних і соціальних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних і соціальних дисциплін налічує 18 викладачів, які забезпечують навчально-виховний процес з  філологічних та суспільних дисциплін. Серед них:

1-Заслужений працівник освіти України, 3-відмінники  освіти України, 1-нагороджений знаком «А.С.Макаренко»,  3- старші викладачі, 10- викладачі вищої категорії,  4-спеціалісти І категорії, 1- спеціаліст ІІ категорії,  2- спеціалісти і 1- магістр.

Циклова комісія гуманітарних і соціальних дисциплін об’єднує викладачів української мови і літератури, історії України і всесвітньої історії, української мови за професійним спрямуванням, іноземної мови,  світової літератури, психології, філософії, соціології, культурології,  правознавства,  політології та ін..

Науково-методична проблема, над якою працює циклова комісія—«Розвиток комунікативних здібностей в процесі вивчення предметів гуманітарно-соціального циклу шляхом впровадження новітніх технологій».

Основною метою діяльності циклової комісії є виховання національної свідомості, патріотизму студентської та учнівської молоді в процесі викладання гуманітарних і соціальних дисциплін.

Педагоги циклової комісії гуманітарних і соціальних дисциплін

-виховують в учнів і студентів повагу до Конституції України, державних символів України та української мови як державної мови України;

-орієнтуютьучнів і студентів на високуактивність як на заняттях так і в позааудиторний час;

– спонукають до колективної та самостійноїдіяльності;

– забезпечують процес оволодіння учнями і студентами науково-теоретичними знаннями;

– втілюютьпрофесійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;

– створюютьумови для їхтворчої та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у навчальний процес

– активніформироботи: ділові та рольовіігри, лекції-конференції, уроки-диспути, творчізустрічі;

– інтерактивніметоди: метод взаємного контролю, робота в малихгрупах, метод проектів;

– мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

Педагогічні працівники активно працюють над

– покращенням навчально-методичного комплексу (пишуть методичні рекомендації до вивчення дисциплін, створюють мультимедійні презентації, електронні посібники тощо);

  – удосконаленням своїх професійних якостей (відвідують заняття колег, беруть участь в методичних об’єднаннях, готують студентів до участі в конкурсах та олімпіадах, пишуть статті, виступають на конференціях)

 – зростанням педагогічної майстерності (проводять відкриті заняття та виховні години, беруть участь у конкурсах).

У цикловій комісії працюють кабінети:

української мови і літератури, історії, світової літератури, іноземної мови, суспільних дисциплін, українознавства.

Склад циклової методичної комісії:

Кравчик Любов Матвіївна, голова циклової комісії, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії.

Пальчик Іван Максимович, викладач історії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Заслужений працівник освіти України.

Коренчук Тамара Юхимівна, викладач історії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Пилипчук Раїса Іванівна, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «А.С.Макаренко».

Літвинчук Надія Петрівна,  викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Домашич Аліса Василівна, викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії.

Кудриницька Любов Іванівна, викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії.

Мацерук Світлана Сергіївна, викладач історії, спеціаліст I категорії.

Крат Іванна Василівна, викладач англійської і німецької мови, спеціаліст вищої категорії.

Домальчук Сергій Васильович, викладач історії, спеціаліст Iкатегорії.

Менделюк Тетяна Михайлівна, викладач української мови і літератури, спеціаліст II категорії.

Мельник Роман Миколайович, викладач політології, магістр.

Смоляк Ганна Василівна, викладач англійської і німецької мови , спеціаліст.