Home » ЦМК класних керівників та кураторів

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

ЦМК класних керівників та кураторів

Склад ЦМК класник керівників і кураторів

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Категорія № групи, спеціальність
1  

Пігулко Наталія Захарівна

спеціаліст першої категорії 11-БО «Облік і оподаткування»
12-ТД «Будівництво та цивільна інженерія»
13- ТМ «Агроінженерія»
2 Кравчик Любов Матвіївна спеціаліст вищої категорії 21-БО «Облік і оподаткування»
22-ТБ «Будівництво та цивільна інженерія»
3 Оласюк Ярослав Віталійович спеціаліст вищої категорії 25-М «Автомобільний транспорт»
4 Хомич Юлія Анатоліївна спеціаліст другої  категорії 24-ТЕХ «Галузеве машинобудування»
35-М «Автомобільний транспорт»
5 Корець Лідія Іванівна спеціаліст вищої категорії 23-ТМ «Агроінженерія»
6 Матюк Людмила Василівна спеціаліст вищої категорії 31-БО «Облік і оподаткування»
7 Хомич Ніна Луківна спеціаліст вищої категорії 32-ТД «Будівництво та цивільна інженерія»
8 Смоляк Ганна Василівна спеціаліст другої  категорії 33-ТМ «Агроінженерія»
9 Пилипчук Раїса Іванівна спеціаліст вищої категорії 34-ТЕХ «Галузеве машинобудування»
10 Оласюк Валентина

Сергіївна

спеціаліст другої  категорії 42-ТБ «Будівництво та цивільна інженерія»
11 Бущук Віра Яківна спеціаліст вищої категорії  43-ТМ «Агроінженерія»
12 Пилипчук Раїса Іванівна спеціаліст вищої категорії 44-ТЕХ «Галузеве машинобудування»
13 Хвесик Віктор Олександрович спеціаліст другої  категорії 45-М «Автомобільний транспорт »
14 Невірець Оксана Володимирівна спеціаліст другої  категорії 11 «Маляр, муляр, штукатур»
15 Кудриницька Любов Іванівна спеціаліст вищої категорії 16  «Кухар, кондитер»
16

 

Домальчук Сергій Васильович спеціаліст вищої категорії 14 ««Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2», «В1», слюсар з ремонту  с/г машин і устаткування, водій транспортних засобів  категорій «В», «С»
17 Смокович Олеся Петрівна спеціаліст другої  категорії 21 «Маляр, муляр, штукатур»
18 Остимчук Аліна Вікторівна спеціаліст другої  категорії 26 «Кухар, кондитер»
19 Данилік Світлана Михайлівна спеціаліст вищої категорії 31 «Маляр, муляр, штукатур»
20 Менделюк Тетяна Михайлівна спеціаліст  першої категорії, голова ЦК класних керівників і кураторів 34 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2», «В1», слюсар з ремонту  с/г машин і устаткування, водій транспортних засобів  категорій «В», «С»
21 Кравченко Тетяна Феодосіївна спеціаліст вищої категорії 36 «Кухар, кондитер»
22 Мацерук Світлана Сергіївна спеціаліст вищої категорії 46 «Кухар, кондитер»
23 Баховська Марія Василівна спеціаліст вищої категорії 10 «Маляр, штукатур»
24 Ольховик Зайтуна Сагітовна спеціаліст першої категорії 20 «Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. «А1»,  водій транспортних засобів  категорії «С»»
25 Хитра Ірина Олександрівна практичний психолог, викладач 18-К «Кухар»
26 Остапук Неля Григорівна спеціаліст другої  категорії 19-К «Кухар»
27 Рипич Галина Іванівна спеціаліст  першої категорії, вихователь
28 Швайко Тетяна Іванівна спеціаліст вихователь

Виховна робота в коледжі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості.

Зміст роботи ЦМК класних керівників та кураторів має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне спрямування.

Діяльність ЦМК класних керівників і кураторів спрямовується на виконання таких завдань:

 • удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки класних керівників та кураторів із питань педагогіки та психології;
 • озброєння керівників груп  сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів виховної роботи;
 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення класних керівників та кураторів;
 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності керівників груп;
 • забезпечення засвоєння і впровадження класними керівниками найефективніших педагогічних технологій, методик і технік виховання учнів та студентів;
 • сприяння становленню і розвитку виховної роботи навчальних груп.

Циклова методична комісія класних керівників і кураторів стоїть на позиціях застосування у виховній роботі принципів:

 • демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості тощо;
 • самоактивності й саморегуляції, який формує у вихованців здатність до самокритичності, громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • культуровідповідності, що передбачає органічну єдність виховання з історією та культурою народу та забезпечує наступність і єдність поколінь;
 • інтеркультурності, що передбачає інтегрованість національної культури у загальнолюдську культуру;
 • гармонізації родинного і суспільного виховання, що полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій;
 • єдності сім’ї та коледжу в питаннях виховання.

Проведені заходи:

Конференція кураторів та класних керівників на тему: “Виховання громадянина України – стратегічна мета національно-патріотичного виховання”, березень 2020