Home » Якість освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Якість освіти

Аналіз успішності здобувачів освіти денної форми навчання 2021

Таблиця рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників ВСП “Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ” за 2019 – 2020 навчальний рік

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП “Любешівський ТФК ЛУцького НТУ”

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Методичні рекомендації до оформлення та проведення занять в змішаному навчанні в коледжі

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про академічну доброчесність у коледжі

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт

Зведені відомості успішності груп

Таблиця рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників

Відгуки прол проходження переддипломної практики

Наказ №480 про підсумки проведених директорських контрольних робіт за 1 семестр 2020 – 2021 н.р.

Наказ №206 про організацію та проведення літніх канікул у здобувачів

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проєктів ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”