Home » 071 Облік і оподаткування

Інформаційні матеріали

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

071 Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
Кваліфікація Бухгалтер
Форма і терміни навчання

Денна

 • на основі 9 кл. (БСО) – 2 роки і 10 місяців
 • на основі 11 кл. (ПЗСО) – 1 рік і 10 місяців
Випускна комісія ЦМК викладачів дисциплін економічного спрямування
Голова комісії Матюк Людмила Василівна, викладач вищої категорії
Умови вступу українська мова (диктант) і математика (тести)
Ваші перспективи Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном навчання на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

БАГАЖ ЗНАНЬ:

 • фінанси підприємства,
 • фінанси,
 • фінансовий облік,
 • статистика,
 • інформаційні системи і технології в обліку,
 • облік і звітність у бюджетних установах,
 • казначейська справа,
 • податкова система,
 • страхування,
 • контроль і ревізія,
 • економічний аналіз,
 • економіка підприємства,
 • гроші та кредит,
 • менеджмент,
 • маркетинг,
 • ціноутворення,
 • макро – і мікроекономіка,
 • статистика та ін.

ПЕРЕКОНЛИВІ ПРИЧИНИ ОБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 • Світ потребує бухгалтерів нової генерації 

Світова економіка та фінанси постійно змінюються. Реформи наближають український бізнес до світових стандартів управління. Бухгалтер – рухається у професії із розвитком економіки світу. Сучасний бухгалтер достеменно знається на інформаційних комп’ютерних системах управління та професійних хмарних технологіях, орієнтується у тонкощах податкового законодавства, вміє здійснювати операції з іноземною та криптовалютами. Допоки розвиватиметься економіка, світу потрібні  будуть бухгалтери.

 • Перспективи та стабільність

Якщо Ви досліджували ринок попиту на професію, то знаєте, що спеціалісти з обліку і оподаткування користуються значним попитом, мають високу ступінь стабільності роботи, і є високооплачуваними працівниками. Наполегливі бухгалтери мають можливість як для забезпечення мобільності своїх професійних обов’язків, так і для відкриття приватної практики, очолюючи консалтингові фірми, працюючи приватними аудиторами, відкриваючи власний бізнес. На відміну від багатьох робочих місць, посада бухгалтера залишається затребуваною, навіть у період кризи. Кар’єра у сфері обліку та оподаткування є запорукою стабільного професійного майбутнього.

 • Можливість працювати в будь-якій галузі 

Бухгалтери реєструють, класифікують, узагальнюють, інтерпретують і надають фінансову інформацію про бізнес. Ці знання можуть бути застосовані до будь-якої галузі діяльності, що безумовно може стати Вашою професійною перевагою.

 • Взаємодія з іншими предметними галузями  бізнесу

Облік і оподаткування доповнює інші предметні сфери, особливо ті, що належать до забезпечення економічної безпеки.

 • Прикладна спрямованість освітньої програми

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» отримують прикладні знання з фінансового й управлінського обліку, оподаткування; набувають навички роботи з документами, складання, презентації та подання звітності, здійснення внутрішнього контролю й аудиту, роботи у професійному ІТ-середовищі. Це дозволяє отримати широке розуміння обов’язків професіонала з обліку і оподаткування в національному та глобальному масштабах.

 • та багато інших.