Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Формування індивідуальної освітньої траєкторії: студентів ОПП «Автомобільний транспорт”, Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”, “Галузеве машинобудування”, “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” познайомили з вибірковими дисциплінами.

Кожен здобувач освіти формує свою індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору навчальних дисциплін за спеціальністю (вибір дисциплін у розрізі освітньо-професійної програми), тому цикловими комісіями в період з 14 листопада по 21 листопада ініційовані онлайн-зустрічі з викладачами.

Заступник директора з навчальної роботи Тетяна Герасимик-Чернова, провела роз’яснювальну роботу щодо порядку вибору дисциплін та формування переліку вибіркових дисциплін. Викладачі, які викладатимуть вибіркові дисципліни, представили їх зміст і компетенції, що вони формують, завдання та мету дисциплін, перелік тем. Студенти були залучені до обговорення, висловлювали свою зацікавленість певними напрямками, на задані питання викладачами були надані додаткові роз’яснення.

З переліком дисциплін вільного вибору за спеціальністю (ОПП), їх робочими програми і силабусами, студенти можуть ознайомитись на сайті коледжу у розділі “Освітній процес – дисципліни вільного вибору”, закладка «Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін» (ltklntu.org.ua).

До 30 листопада анкетуванням студенти висловлять свої побажання щодо вибіркових дисциплін за спеціальністю, що увійдуть в індивідуальній план.

У пріоритетах циклових комісій завжди буде визначальне місце знаходити всебічне сприяння голів ЦМК і викладачів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії студентів.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *