Home » 208 Агроінженерія

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

208 Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Технік-механік
Форма і терміни навчання Денна

 • На основі БСО (після 9 кл.) – 3 роки і 10 місяців
 • На основі ПЗСО (після 11 кл.) – 2 роки і 10 місяців – платна форма навчання
Випускна комісія ЦМК викладачів механізаторського профілю
Голова комісії Оласюк Ярослав Віталійович, викладач вищої категорії
Умови вступу українська мова (диктант) і математика (тести)
Ваші перспективи Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном навчання на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів закладами вищої освіти  за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Тому майбутні фахівці цих спеціальностей повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички інженера-механіка, техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а спеціальність, пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Фаховий молодший бакалавр повинен вміти:

 • аналізувати і оцінювати стан  експлуатації  та  використання машин і обладнання агропромислового виробництва;
 • діагностувати  технічний стан машин,  механізмів та обладнання;
 • проектувати  технологічні процеси,  організувати виконання  робіт та  конструювання;
 • планувати механізовані роботи в  рослинництві і тваринництві, ремонтній майстерні, пункті технічного обслуговування, в гаражі;
 • організувати  роботу  виробничих підрозділів;
 • виконувати роботи, пов’язані  з технологічними процесами;
 • здійснювати  оперативний контроль за якістю продукції та робіт, експлуатацією  техніки, обладнання та  устаткування;
 • використовувати  електронно-обчислювальну техніку.

Фахівець може займати первинні посади:

 • завідувач двору (машинного);
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською);
 • завідувач майстерні;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік виробництва;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • інспектор з охорони праці;
 • наладчик сільськогосподарських машин і тракторів;
 • слюсар з паливної апаратури;
 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування

Робота науково-педагогічних працівників комісії  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький коллектив ЦМК приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Для закріплення теоретичних знань і практичних вмінь на викладачами комісії щорічно проводяться конкурси «Кращий водій » та «Кращий тракторит».

За період навчання студенти отримують робітничі професії:

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»;
 • Водій автомобільного транспорту категорій «В», «С»;
 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Колектив комісії плідно співпрацює з німецькою фірмою Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH. В результаті співпраці студенти ІІІ-ІV курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині.

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!!!