Home » 208 Агроінженерія

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

208 Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Технік-механік
Форма і терміни навчання Денна

 • На основі БСО (після 9 кл.) – 3 роки і 10 місяців
 • На основі ПЗСО (після 11 кл.) – 2 роки і 10 місяців – платна форма навчання
Випускна комісія ЦМК викладачів механізаторського профілю
Голова комісії Оласюк Ярослав Віталійович, викладач вищої категорії
Умови вступу українська мова (диктант) і математика (тести)
Ваші перспективи Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном навчання на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів закладами вищої освіти  за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Тому майбутні фахівці цих спеціальностей повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички інженера-механіка, техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а спеціальність, пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Фаховий молодший бакалавр повинен вміти:

 • аналізувати і оцінювати стан  експлуатації  та  використання машин і обладнання агропромислового виробництва;
 • діагностувати  технічний стан машин,  механізмів та обладнання;
 • проектувати  технологічні процеси,  організувати виконання  робіт та  конструювання;
 • планувати механізовані роботи в  рослинництві і тваринництві, ремонтній майстерні, пункті технічного обслуговування, в гаражі;
 • організувати  роботу  виробничих підрозділів;
 • виконувати роботи, пов’язані  з технологічними процесами;
 • здійснювати  оперативний контроль за якістю продукції та робіт, експлуатацією  техніки, обладнання та  устаткування;
 • використовувати  електронно-обчислювальну техніку.

Фахівець може займати первинні посади:

 • завідувач двору (машинного);
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською);
 • завідувач майстерні;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік виробництва;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • інспектор з охорони праці;
 • наладчик сільськогосподарських машин і тракторів;
 • слюсар з паливної апаратури;
 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування

Робота науково-педагогічних працівників комісії  направлена на забезпечення підвищення якості знань здобувачів освіти. Особливу увагу викладацький коллектив ЦМК приділяє практичному навчанню та формуванню у студентів професійних вмінь і навичок.

Для закріплення теоретичних знань і практичних вмінь на викладачами комісії щорічно проводяться конкурси «Кращий водій » та «Кращий тракторит».

За період навчання студенти отримують робітничі професії:

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»;
 • Водій автомобільного транспорту категорій «В», «С»;
 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Колектив комісії плідно співпрацює з німецькою фірмою Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH. В результаті співпраці студенти ІІІ-ІV курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині.

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!!!