Home » 274 Автомобільний транспорт

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

274 Автомобільний транспорт

Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 274 Автомобільний транспорт
Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Механік
Форма і терміни навчання Денна, на основі кваліфікованого робітника – 2 роки 6 місяців
Випускна комісія ЦМК викладачів механізаторського профілю
Голова комісії Оласюк Ярослав Віталійович, викладач вищої категорії
Умови вступу Фахові випробування
Ваші перспективи Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном навчання на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

Сучасне життя не можна собі уявити без автомобілів, які повсюдно нас оточують. Їх кількість з кожним роком збільшується, а значить збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту.

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування.

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» охоплює усі питання пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Наші студенти вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей, технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно-спрямованих дисциплін. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі.

Випускник отримує кваліфікацію “механіка” і може працювати:

 • Головний інженер;
 • Начальник сервісної служби;
 • Директор станції технічного обслуговування;
 • Начальник автопарку;
 • Механік виробництва;
 • Механік дільниці;
 • Механік з ремонту транспорту;
 • Механік з ремонту устаткування;
 • Диспетчер виробництва;
 • Диспетчер з міжнародних перевезень.
 • Інструктор.

Колектив комісії плідно співпрацює з німецькою фірмою Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH . В результаті співпраці студенти ІІІ-ІV курсів спеціальності «Автомобільний транспорт» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині.

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!!!