Home » 274 Автомобільний транспорт

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

274 Автомобільний транспорт

Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність 274 Автомобільний транспорт
Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Механік
Форма і терміни навчання Денна, на основі кваліфікованого робітника – 2 роки 6 місяців
Випускна комісія ЦМК викладачів механізаторського профілю
Голова комісії Оласюк Ярослав Віталійович, викладач вищої категорії
Умови вступу Фахові випробування
Ваші перспективи Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном навчання на 3-му курсі або на 2-му курсі будь-якої іншої спеціальності у Луцькому НТУ та в інших ЗВО України за результатами фахових випробувань.

Сучасне життя не можна собі уявити без автомобілів, які повсюдно нас оточують. Їх кількість з кожним роком збільшується, а значить збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту.

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування.

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» охоплює усі питання пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Наші студенти вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей, технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно-спрямованих дисциплін. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі.

Випускник отримує кваліфікацію “механіка” і може працювати:

 • Головний інженер;
 • Начальник сервісної служби;
 • Директор станції технічного обслуговування;
 • Начальник автопарку;
 • Механік виробництва;
 • Механік дільниці;
 • Механік з ремонту транспорту;
 • Механік з ремонту устаткування;
 • Диспетчер виробництва;
 • Диспетчер з міжнародних перевезень.
 • Інструктор.

Колектив комісії плідно співпрацює з німецькою фірмою Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH . В результаті співпраці студенти ІІІ-ІV курсів спеціальності «Автомобільний транспорт» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині.

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!!!