Home » Щоденник практики

Інформаційні матеріали

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р.

Про дії керівників навчального закладу у випадку виявлення у здобувача освіти, викладача, майстра в/н, працівника гострого респіраторного захворювання

Про введення в дію освітньо-професійних програм

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1

Наказ № 159 про встановлення карантину з метою запобіганню в коледжі респіраторної хвороби COVID-19

Наказ про організацію освітнього процесу 2020-2021 н.р. для студентів коледжу

Наказ № 123 від 27.04.2020р. про продовження проведення переддипломної практики за дистанційними технологіями у групі 45-М

Наказ № 118 про організацію освітнього процесу на період продовження карантину

Наказ № 116 про продовження дії карантину

Передбачені засоби доступу здобувачів освіти Любешівського ТК Луцького НТУ до навчальних матеріалів та зворотнього зв’язку між здобувачами та тими, хто проводить навчання у дистанційному режимі

Посилання на навчальні онлайн-ресурси для проведення виробничого навчання дистанційно під час карантину

Наказ 106 від 30 березня 2020 р. Про організацію навчального процесу на період продовження карантину

Безпека в ІНТЕРНЕТІ

СТОП булінг

Нормативно – правова документація щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Щоденник практики

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ________________________________________________________________

(прізвище, ім᾿я, по батькові)

відділення _______________________________________________________________

циклова комісія _______________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень_________________

Напрям підготовки ____________________________

Спеціальність ____________________________________________________________

(назва)

_______ курс, група _____________

Студент _________________________________________________________________

(прізвище, ім᾿я, по батькові)

прибув на підприємство, в організацію, установу.

Печатка

підприємства, організації, установи       «____»_____________________ 20 ___ року

____________    _________________________________________________________

(підпис)                                      (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи.

Печатка

підприємства, організації, установи       «____»_____________________ 20 ___ року

____________    _________________________________________________________

(підпис)                                      (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

з/п

 

 

 

 

Назва робіт

 

 

Тижні проходження практики

 

 

Відмітки про виконання

1 2 1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

 

12

13

 

Керівники практики:

від навчального закладу _____________    ____________________________________

(підпис)                          (прізвище та ініціали)

 

від підприємства,організації, установи _____________________________________

(підпис)               (прізвище та ініціали)

 

Робочі записи під час практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 

____________    ___________________________________

(підпис)                                  (прізвище та ініціали)

 

Печатка

 

«_______» _________________________ 20__ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок керівника практики від навчального закладу про проходження практики

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата складання заліку «___» ___________________ 20__ року

Оцінка:

за національною шкалою ____________________

(літерами)

 

Кількість балів ___________________________________

(цифрами і літерами)

 

Керівник практики від навчального закладу

 

_____________  _________________________________________________________

(підпис)                                                        (прізвище та ініціали)