Home » Угода між Адміністрацією та Профспілковим Комітетом

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Угода між Адміністрацією та Профспілковим Комітетом

УГОДА МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ СТУДЕНТІВ  ТА УЧНІВ ЛЮБЕШІВСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ЛУЦЬКОГО НТУ

Виходячи з пропозицій та вимог студентів і учнів  щодо створення належних умов для організації навчально-виховного процесу, соціального захисту, стипендіального забезпечення, поліпшення житлово-побутових умов, організації дозвілля, спортивно-масової роботи з метою співробітництва адміністрації коледжу і студентсько-учнівського профспілкового комітету на законодавчо-регламентованій та правовій основах, уклали дану колективну угоду з боку Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в особі директора Подерні-Масюк Юлії Андріївни і з боку студентсько-учнівського профспілкового комітету (далі -Профкому студентів та учнів) в особі голови Герасимик-Чернової Тетяни Павлівни.

 1. Загальні питання

Адміністрація зобов’язується:

 1. Планування та розподіл коштів, які безпосередньо стосуються інтересів    студентів і учнів, проводити за участю профкому студентів. Залучати профспілковий комітет студентів до роботи комісії по формуванню та розподілу позабюджетних коштів коледжу.
 2. За  погодженням із профспілковим комітетом студентів:
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку коледжу;
 • заохочувати студентів та учнів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;
 • вирішувати питання надання термінової матеріальної допомоги;
 • вирішувати питання організації громадського харчування, побутового та медичного обслуговування студентів та учнів;
 • видавати накази про відрахування студентів та учнів з коледжу;
 • видавати  накази, що безпосередньо стосуються умов навчання та проживання студентів та учнів.
 1. Коледж  виділяє профкому необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для роботи профкому та його підрозділів. Адміністрація надає профкому можливість безкоштовно користуватись засобами зв’язку в межах області, транспортом, множильною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів та учнів коледжу, забезпечує коштами на придбання оргтехніки, необхідної для надійної підтримки роботи бази даних про студентів і учнів, та забезпечує ремонт і обслуговування цієї оргтехніки.
 2. Студентів та учнів, обраних до складу профкому, не піддавати   дисциплінарному стягненню без погодження з профспілковим комітетом  студентів.
 3. Зберегти існуючий порядок безготівкового відрахування профспілкових членських внесків  студентів та учнів на рахунок профкому студентів за їх заявами.
 4. При формуванні  розкладу  занять дотримуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчального часу протягом тижня.
 5. За поданням СУПК притягувати до персональної відповідальності осіб, які винні у порушені правил і норм охорони праці та техніки безпеки у побуті і навчанні.

Профком студентів зобов’язується:

 1. Спільно діяти в заходах, запланованих угодою, інформувати студентів та учнів про хід виконання колективної угоди.
 2. Брати участь у розподілі та використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи.
 3. Брати участь обговоренні та розробці нормативних актів коледжу, які стосуються студентсько-учнівських проблем.
 4. Вимагати припинення дії наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству та даній угоді.
 5. Opгaнізовуватистудентсько-учнівські бригади для ремонту гуртожитків, навчальних корпусів.
 6. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.

Адміністрація зобов’язується:         

 1. Забезпечити своєчасну виплату стипендії, матеріальної допомоги та інших виплат для студентів і учнів при наявності коштів.
 2. Надавати пільги при оплаті за проживання в гуртожитках студентам- сиротам.
 3. За клопотання СУПК виділяти з стипендіального фонду соціальної допомоги кошти на негайне лікування та поховання членів сім’ї студентів та учнів.

Профком зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за призначенням стипендій, надбавок до них, різних видів допомоги.
 2. Здійснювати облік малозабезпечених студентів та учнів, ініціювати виплату матеріальної допомоги та реалізацію інших пільг, передбачених законодавством.
 3. Брати участь у розгляді питань, пов’язаних з відрахуванням студентів та учнів.

III. Поліпшення житлово-побутових умов

Адміністрація зобов’язується:

 1. При формуванні плану підготовки коледжу до нового навчального року  забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитку.
 2. Передбачити в кошторисі витрати на оновлення м’якого інвентарю та постільної білизни в гуртожитках із коштів, отриманих як оплату за проживання у гуртожитках.
 3. Забезпечити функціонування в гуртожитку душових кімнат.

Профком стvдентiв і учнів  зобов’язується:

 1. Брати участь у розробці та обговорення проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитку.
 2. Перевіряти дотримання положення про студентській гуртожиток.
 3. Проводити розподіл місяців в гуртожитках та поселення студентів і учнів, здійснювати контроль за поселенням студентів і учнів.
 4. Надавати допомогу в роботі студентських рад гуртожитку.
 5. Здійснювати контроль за дотриманням студентами та учнями правил проживання в гуртожитку.
 6. Організація дозвілля студентів, зміцнення матеріальної бази об’єктів культури

           Адміністрація зобов’язується:

 1. Приміщення, призначенні для проведення культурно-освітньої, оздоровчої та спортивної робіт, що знаходяться на балансі коледжу, надавати у тимчасове користування профспілковому комітету студентів і учнів.
 2. Створити умови для подальшoгo розвитку народних самодіяльних студентсько-учнівських колективів, гуртків та мистецьких студій, організація дозвілля студентів і учнів.
 3. Надавати матеріальну винагopoду активним учасникам народних колективів за рахунок коштів, передбачених стипендіальним фондом.
 4. По мірі можливості передбачити виділення коштів на придбання звукопідсилювальної, світло- та аудіо-апаратури для технічного забезпечення заходів дозвілля, котрі проводяться для студентів та учніву коледжі.

Профком студентів зобов’язується:

 1. Розвивати і підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів і учнів (студентські клуби, кафе, дискотеки, клуб веселих та кмітливих тощо). Сприяти розвитку їх матеріально технічної бази.
 2. Підтримувати активну діяльність як окремих учасників художньої самодіяльності коледжу, так і колективів в цілому.
 3. Спортивна робота та оздоровлення студентів

Адміністрація зобов’язується:

 1. Підтримувати в належному стані спортивні зали.
 2. При формуванні планів підготовки коледжу до новoго навчального року передбачити роботи з ремонту спортивних кімнат, кімнат відпочинку та дозвілля в  гуртожитку, оновлення іх обладнанням.

Профком студентів та учнів зобов’язується:    

 1. Організовувати екскурсії до міст України через підписання двохсторонніх угод з різними вузами та екскурсійними установами самостійно.

Колективна угода приймається терміном на два роки і чинна з дня підписання. Зміни і доповнення до даної угоди можуть бути прийнятi на спільному засіданні студентсько-учнівського профспілкового комітету та  адміністрації коледжу.

 

 

Розглянуто на адміністративній нараді ____ 02.2016 р.  і засіданні профкому студентів ____02.2016 р.

 

 

 

Директор Любешівського ТК

Луцького НТУ

Ю.А. Подерня-Масюк

Голова профкому студентів

Любешівського ТК Луцького НТУ

Т.П. Герасимик-Чернова